Paylaş

Kişilərə “Əsil qadın necə olmalıdır?” sualı ilə müraciət etsək, yəqin ki, eşidəcəyimiz cavablardan biri belə olar “Qadın gərək kişi xislətli olsun”. Bəs görəsən şəhər sakinləri kişilərin hansı xasiyyətinin qadınlarda olmasını istəyərdilər?